மக்கள் பாதை அமைப்பின் பொறுப்பாளர்கள் உமர் முக்தார் மற்றும் ஆரோக்கியராஜ் ஆகியோர் சந்திப்பு

- in பரப்புரை

மக்கள் பாதை அமைப்பின் பொறுப்பாளர்கள் உமர் முக்தார் மற்றும் ஆரோக்கியராஜ் ஆகியோர் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்த போது.

Leave a Reply