தோழர் திருமுருகன் காந்தியை அறம் பட இயக்குனர் தோழர் கோபி நயினார் அவர்கள் சந்தித்தார்

- in பரப்புரை

அறம் பட இயக்குனர் தோழர் கோபி நயினார் அவர்கள் இன்று மருத்துவமனையில் இருக்கும் தோழர் திருமுருகன் காந்தியை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

Leave a Reply