இதற்காகத்தான் கைது செய்யப்பட்டாரா திருமுருகன் காந்தி ? – பகுதி – 4

இதற்காகத்தான் கைது செய்யப்பட்டாரா திருமுருகன் காந்தி ? – பகுதி – 4

தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே வளர்ச்சியடைந்த பொருளாதாரத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. ஜி.எஸ்.டியினால் உத்திரப் பிரதேசத்தையோ, பீகாரையோவிட தமிழ்நாடு தான் வீழ்ச்சியை சந்திக்கப் போகிறது.

 

Leave a Reply