நெய்வேலி போராட்டம் கண்டுகொள்ளப்படாதது ஏன்?

நெய்வேலி போராட்டம் கண்டுகொள்ளப்படாதது ஏன்?

– தோழர் திருமுருகன் காந்தி, மே பதினேழு இயக்கம்

 

Leave a Reply