’வெல்லும் தமிழீழம்’ மாநாட்டில் ஒளிபரப்பப்பட்ட தமிழினப்படுகொலை குறித்த காணொளி

’வெல்லும் தமிழீழம்’ மாநாட்டில் ஒளிபரப்பப்பட்ட இனப்படுகொலை இலங்கை அரசு 60 ஆண்டுகளாக தமிழருக்கெதிராக செய்யும் திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையின் காணொளி.

Leave a Reply