இமையம் தொலைக்காட்சி விவாதம் – மீனவர் பிரச்சனை, சு.சாமி

- in பரப்புரை
 இமையம் தொலைக்காட்சியில்  மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் பங்குபெற்ற  மீனவர் பிரச்சனை, சு.சாமி குறித்த விவாதம்

Leave a Reply