நியூஸ் எக்ஸ் விவாத நிகழ்ச்சி காணொளி

- in பரப்புரை
இலங்கையின் ஐ எஸ் ஐ தொடர்பு குறித்து நியூஸ் எக்ஸ் விவாதத்தில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் பங்கு பெற்றார்  

11-9-2014 இரவு நேரம் 9.30.
சுப்ரமணியம் சாமியுடன் ’நியூஸ் எக்ஸ்’ தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் பங்கு பெற்றார்  

15-9-2014  இரவு நேரம் 9.30. 

Leave a Reply