ஆவணப்படங்கள்

ஆவணப்படங்கள் காணொளிகள்

ஹைட்ரோகார்பன்(மீத்தேன்) திட்டத்தினால் என்ன நடக்கும்? யாருக்காக இந்த திட்டம்? முழுமையான புரிதலை ஏற்படுத்தும் அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கும் ஆவணப்படம். அவசியம் பார்த்துப் பகிருங்கள்.. மே பதினேழு இயக்கத்தினால் வெளியிடப்பட்டு தமிழகம் ...