மின்சாரம்

போராட்டங்கள் மின்சாரம்

  ஊழல் மின்சாரம் ஆவணப்படம் நேற்று (10 ஏப்ரல் 2016) அய்யா.பழ.நெடுமாறன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்டு தோழர் பொழிலன்(தமிழக மக்கள் முன்னனி) அவர்களால் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அய்யா.நெடுமாறன் அவர்கள் ஆவணப்படத்தினை அறிமுகம் ...
போராட்டங்கள் மின்சாரம்

{:ta} மின்கட்டண உயர்வை தடுக்க கோரியும், அரசே மின்சாரம் தயாரிக்க முடிந்தும் தனியாரிடம் அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்குவதைக் கண்டித்தும், மக்களின் கருத்துக்களை மதியாமல் தனியாருக்கு சாதமாக செயல்படும் மின்சார ...
தனியார்மயம் போராட்டங்கள் மின்சாரம்

மின்கட்டண உயர்வை தடுக்க கோரியும், அரசே மின்சாரம் தயாரிக்க முடிந்தும் தனியாரிடம் அதிக விலைக்கு மின்சாரம் வாங்குவதைக் கண்டித்தும், மக்களின் கருத்துக்களை மதியாமல் தனியாருக்கு சாதமாக செயல்படும் மின்சார ஒழுங்கு ...